ایساتیس

مدیر عامل محترم مجموعه ایساتیس | نمایشگاه 97

کابین روشویی پرسپولیس

شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام | 97

ارغوان

جناب اقای وطنی، مدیر و صاحب امتیاز برند ارغوان | نمایشگاه 97

آگهی نامه پارس آوا

جناب آقای محسن اطمینان فر، مدیر مسئول آگهی نامه پارس آوا | نمایشگاه 97

چینی بهداشتی مرجان

سرکار خانم احمدی، مدیرعامل چینی بهداشتی مرجان | نمایشگاه 97

چینی کسری

جناب آقای مهندس ضیایی، مدیر فروش چینی بهداشتی کسری | نمایشگاه97

سیلک گوهر

جناب آقای ابراهیم رضایی، مدیر شرکت سیلک گوهر | نمایشگاه 97

نمایشگاه صنایع وتجهیزات آشپزخانه و حمام

برادران مهریز زاده | نمایشگاه 97

ششمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام

شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام | نمایشگاه 97

پرسپولیس کابین

شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام | 97

آگهی نامه پارس آوا

جناب آقای محسن اطمینان فر، مدیر مسئول آگهی نامه پارس آوا | نمایشگاه 97

ششمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام

شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام | 97

ششمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام

شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام | 97

کاکتوس

کاکتوس | پرسپولیس کابین سابق

غرفه کاکتوس

هجدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه و حمام | 1400

هجدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه و حمام

هجدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه و حمام | غرفه کاکتوس

هجدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه و حمام | 1400

هجدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و جکوزی | 1400

هجدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه و حمام | غرفه کاکتوس

هجدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه و حمام | غرفه کاکتوس

مصطفی زینلی پور و محمدصابر نی ساز

جنابان آقایان مصطفی زینلی پور و محمدصابر نی ساز | مدیر عامل و قائم مقام شرکت کاکتوس

هجدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه و حمام

هجدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه و حمام | 1400

کاکتوس در نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه و حمام

غرفه کاکتوس در نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه و حمام

شرکت کاکتوس | پرسپولیس کابین

گروه کاکتوس | بزرگ ترین تولید کننده کابین روشویی در ایران

همکاران و نمایندگان شرکت کاکتوس

همکاران و نمایندگان محترم شرکت کاکتوس

کاکتوس | پرسپولیس کابین

دوستان و همکاران عزیز کاکتوس | پرسپولیس کابین سابق